Setkání s Frankofonií

Země, které se podílí na organizaci 21. ročníku Dnů Frankofonie, si pro Vás v březnu 2020 přály uskutečnit "agora francophone", událost, během které by se s Vámi mohli představitelé odlišných diplomatických misí potkat a mohli by tak diskutovat o francouzských jazycích, kulturách, zemích, o všem, co tvoří Frankofonii v České republice. Tato příjemná událost doprovázená degustací specialit by představovala krásnou příležitost, jak oslavit frankofonní diverzitu s veřejností. 

Protože nám aktuální epidemiologická situace opět neumožňuje organizaci takové události, nabízíme Vám, abyste se vydali na setkání s Frankofonií s představiteli zde, v České republice, pomocí této série videí.

 

O Frankofonii

 

Mezinárodní organizace Frankofonie


300 milionů francouzsky hovořících osob, 88 států a vlád, 1,2 miliardy obyvatel, 16 % světového bohatství  

Termín „frankofonie“ se poprvé objevil okolo roku 1880, kdy jej Onésime Reclus, francouzský zeměpisec, použil pro označení osob a zemí hovořících francouzsky.  

Otcové zakladatelé institucionální Frankofonie – Léopold Sédar Senghor, básník a hlava senegalského státu, jeho tuniský kolega Habib Bourguiba, Nigerijec Hamani Diori a rovněž Norodom Sihanouk, král Kambodže – si přáli využít francouzský jazyk jako nástroj solidarity, rozvoje a sblížení národů. 20. března 1970 tedy v Niamey podepsali smlouvu, která dala vznik Agentuře pro kulturní a technickou kooperaci (Agence de coopération culturelle et technique, ACCT). Projekt frankofonie se stále vyvíjel, v roce 1998 vznikla Mezivládní agentura Frankofonie (Agence intergouvernementale de la Francophonie) a v roce 2005 Mezinárodní organizace Frankofonie (Organisation internationale de la Francophonie).  

Dnes Mezinárodní organizace Frankofonie čítá 88 členských či pozorovatelských států. V centru organizace stojí postava Generální tajemnice Frankofonie, paní Louise Mushikiwabo, kterou zvolily hlavy států a vlád během XVII. Summitu Frankofonie v Jerevanu v roce 2018. Příští summit se bude konat v Tunisku na ostrově Djerba v roce 2021.  

Dnes je francouzský jazyk silným spojovacím článkem solidarity a mnoha forem spolupráce. Jedná se o třetí jazyk obchodu, jediný jazyk společně s angličtinou, kterým se hovoří na všech kontinentech, francouzský jazyk je také jazykem tvorby a inovace. Ekonomie, vědy a informační společnost jsou každodenně koncipovány a promýšleny ve francouzštině. Francouzský jazyk je rovněž právním jazykem, jazykem vzdělávání, sdílení znalostí, mediace a výzkumu. Frankofonie jedná ve prospěch multilingvismu a mnohostrannosti pro všechny ženy a muže, kteří smýšlejí a hovoří o světě ve francouzštině. 

Et en plus, je parle français !

Kampaň « Et en plus, je parle français » byla zahájena Francouzským institutem v Paříži, Ministerstvem Evropy a zahraničních věcí, Mezinárodní organizací Frankofonie a Nadací Francouzských aliancí. Kampaň byla převzata v mnohých zemí světa a vždy se snažila vyvrátit tradiční obraz francouzštiny tím, že představila rozmanité profily frankofonních osob dané země s rozmanitými profesemi.
 

Francouzský jazyk, oblíbený pro svou melodičnost a často spojovaný zejména se světem umění a kultury, je nicméně rovněž jazykem zaměstnání, obchodu, inovace, digitálního světa a médií.

Naše kampaň je tvořena sérií fotografií, jež zachycují známé i neznámé české osobnosti v jejich každodenním prostředí. « Et en plus, je parle français » tak spojuje všechny tyto osobnosti, jež sdílí lásku k francouzštině (a jiným jazykům) a podává tak modernější obraz tohoto jazyka.
 

Rádi byste měli k dispozici naší kampaň a propagovali tak společně s námi francouzský jazyk? Kontaktujte Francouzský institut v Praze a my Vám zašleme podklady společně s podmínkami používání kampaně « Et en plus je parle français ».