Abychom Vás mohli i vzhledem k aktuální epidemiologické situaci uvítat a zároveň respektovat opatření nařízená českými orgány, žádáme Vás o dodržování všech hygienických pravidel k prevenci šíření onemocnění během každé události v rámci Dnů Frankofonie. 

Nošení roušky je v Kině 35 vyžadováno. Žádáme Vás o dodržování doporučené fyzické vzdálenosti. Veřejnosti bude během každé kulturní události k dispozici dezinfekční gel.