Program

Présentation en français

Zpět na akce

Présentation en français je jedinečnou událostí, která každý rok oslavuje Dny Frankofonie. Tento  festival francouzského jazyka je určen všem školám v České republice a je otevřen všem žákům a jejich učitelům ze základních i středních škol, kteří s nadšením představují během svých vystoupeních získané znalosti francouzštiny, které tímto mohou uplatnit i mimo školní prostředí.

Je to událost pro všechny milovníky francouzského jazyka, bez ohledu na jazykovou úroveň, kteří si připravily vystoupení v maximální délce 10 minut. Program se skládá většinou ze zpěvu francouzských písní, klasických i moderních, z recitace básní, z divadelních her, z krátkých scének, z tanečních vystoupení atd.

Jednotlivými vystoupeními tak žáci dokazují, že je jim skutečnou radostí komunikovat tímto krásným jazykem a zároveň rozšiřovat mezi své vrstevníky obdiv právě k francouzštině.

Velmi si vážíme účasti všech žáků i jejich učitelů a finanční podpory Sdružení učitelů francouzštiny, které poskytuje každoročně ceny pro všechny zúčastněné, stejně jako Základní školy Brána jazyků, která zajišťuje občerstvení po skončení akce a pronájem prostor.

Présentation en français se koná již od roku 1998 a v posledních letech eviduje každý rok okolo 200 přihlášených účastníků napříč jazykovými úrovněmi a kraji České republiky.

Upřímně doufáme, že úspěch, jaký festival zaznamenal v minulých letech, budeme moc slavit i v letech následujících.

www.suf.cz

www.branajazyku.cz