Koordinátoři program

Bruno Girardeau
Atašé pro francouzský jazyk a vzdělávání
tél : (+420) 221 401 064 / Bruno.Girardeau@ifp.cz

Mathilde Judet de la Combe
Koordinátorka pro Frankofonii - Stážistka 
tél : (+420) 221 401 018 / mathilde.judetdelacombe@ifp.cz

Lenka Zimmelová
Marketingový manažer 
tél : (+420) 221 401 042 / lenka.zimmelova@ifp.cz