Kontakty / Pro tisk

Koordinátoři programu

Eric Playout
Atašé pro francouzský jazyk a propagaci francouzského jazyka
tél : (+420) 221 401 064 / eric.playout@ifp.cz

Lise Darnige
Koordinační asistent
propagaci francouzského jazyka
tél : (+420) 221 401 004 / lise.darnige@ifp.cz

Hugo BEN SIMHON 
Vedoucí oddělení marketingu a komunikace
tél : (+420) 221 401 042 / hugo.ben-simhon@ifp.cz

Lucie Lelková 
Referent pro styk s veřejností - PR
tél : (+420) 221 401 037 / lucie.lelkova@ifp.cz